your current location>>home>>Contact us
Phone:0412—7850583 7756297   Mobile phone:13804915083FAX:0412—7850583
web :www. 1fmzp .com     Genneral manager:Fulingwei  E-mail:lingwei_fu@sina.com
qq:569497832   wechat:fu7836459
Address: Longmen village, Da fang shen country, Xiuyan.